Чланци у броју Повеље 1973

Владета Вуковић
1973
Љубиша Мишић
1973
Љубиша Мишић
1973
Љубиша Мишић
1973
Ново Шћекић
1973
Драгутин Огњановић
1973
Мићун Шиљак
1973
Роберт Рождественски
1973
Воја Марјановић
1973
Драган Лакићевић
1973
Душан Балан
1973
Десанка Ј. Ромић
1973
Момчило Милошевић
1973