Чланци у броју Повеље 1973

Љубиша Мишић
1973
Драгутин Огњановић
1973
Драгољуб Јекнић
1973
Радојко Николић
1973
Рајко Кнежевић
1973
Љубиша Јовановић
1973
Вучић Влаховић
1973
Радован Вујадиновић
1973
Гордана Капић
1973
Љубиша Мишић
1973